Bir önceki konu

Ana Sayfa

Bir sonraki konu
 
VELİLER, KERAMETLERİ, VE MENKIBELERİ BAHSİ

EVLİYAULLAHLAR

Evliyaullah dört kısımdır:

1) Evliya olduklarını hem kendileri bilir, hem de halk bilir. Onlara, Hak Teala velayet haddinin nihayetini bahş etmiş ve kendilerine marifetini ihsan eylemiştir. Onları oradan geri döndürmüş ve irşad mertebesinin tamamını ve tekmilini de vermiş ve halkı irşad göreviyle görevlendirmiş­tir.

2) Bunlar, veli olduklarını ne kendileri bilirler, nede halk onların veli olduklarını bilir. Bütün veçheleriyle onları, Hak tealadan gayrı kimse bilmez ki

Velilerim, benim bilgim altındadır. Onları, benden gayrı hiç kimse bilemez buyurulan zümredendirler.

3) Onlar, kendilerinin veli olduklarını bilirler amma, halk bunu bilmez. Bunlar alimler, abdallar, evtadlardır ki, bu ta'ife dünya yüzünde üçyüz kırkyedi kişidir. Biri eksik olmaz. Ne zaman, onlardan birisi eksilirse, mü'minlerin salihlerinden alırlar ve onun yerine koyarlar. Halk, onların kimler olduklarını bil­meksizin ÜÇLER, YEDİLER ve KIRKLAR derler.

4) Bunların veli olduklarını halk bilir amma, kendi­leri bilmezler. Yani, velayetleri halka zahir ve kendilerine mahfidir. İşte, bu sebeple Hak Tealanın kullarını alaya almak ve onlara hor bakmak caiz görülmemiştir. Zira, kimde ne oldu­ğunu kim bilebilir?